Når dere ska søke om et billig forbrukslån

Dersom du er gift eller samboer vil dette styrke lånesøknaden om partneren stilles som medsøker. Sett fra bankens side betyr dette at sikkerheten forbedres da dette betyr høyere økonomisk stabilitet dere i mellom når dere ska søke om et billig forbrukslån. Om man har behov for å for eksempel låne 20 000 kroner, er det ikke fornuftig å søke om det tidobbelte. Det er mye lettere å få innvilget et lavt lånebeløp enn et høyt. Siden et forbrukslån ofte innvilges uten sikkerhet, er renten mye høyere enn på andre lån. Om du kan stille sikkerhet, for eksempel i egen bolig, vil renten bli noe lavere, og sjansen for å få lånet innvilget vil også være større. Det er også viktig å vurdere å bruke online-tjenester for å sammenligne renter som lavrente.org eller finansportalen.no.

Rydd opp i alle inkassosaker før du søker om forbrukslån. Betalingsanmerkninger slettes vanligvis når gjelden er oppgjort. Det hender derimot at det tar litt tid før saken forsvinner og anmerkningen slettes fullstendig. Mange banker krever at du sender inn din nyeste selvangivelse. Dersom inntekten din er høyere på søketidspunktet enn det likningene for foregående år viser til, er det lurt å legge ved tilleggsopplysninger om dette når du sender inn søknaden. Det vil styrke sjansene betydelig for å få innvilget søknaden for at forbrukslån med lavest mulig rente. Dette viser at du har styrket din økonomi med sjanser for ytterligere nedbetalingsevne og stabilitet.